Kurumsal Haberler > TCDD Kendi İlk Yardım Merkezini Açıyor
02.02.2010

TCDD
KENDİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZLERİNİ AÇIYOR

İlkyardım uygulamasını gerektiren kaza ve doğal felaketlerin sıklıkla görüldüğü ülkemizde, meydana gelecek can kayıplarını en aza indirmek için 2002 yılında İlkyardım Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikle, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her yirmi personelden birine, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerinde ise her on personelden birine İlkyardım Sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıdaki Yönetmelik kapsamına giren Kuruluşumuz bu alanda doğan eğitim ihtiyaçlarını gidermek için kendi "İlkyardım Eğitim Merkezlerini " kurma hazırlıklarını başlattı. İlkyardım Eğitim Merkezlerinin kurulma işlemleri , TCDD Eğitim Merkezlerinin bulunduğu yerlerde Eğitim Merkezlerince bulunmadığı yerlerde ise Bölge Müdürlüklerince yerine getirilecektir.

Eğitim ve Öğretim Dairesi koordinatörlüğünde kurulacak İlkyardım Eğitim Merkezlerinde eğitici olarak görev alacak 15 hekimimiz 20-24 /06/2005 ve 27/06-01/07/2005 tarihlerin de 2 grup halinde Başkent Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezindeki İlkyardım Eğitici Programına gönderildi. Bu eğitimlerini tamamlayan hekimlerimize Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" verildi.

Yönetmelik hükümleri gereğince personelimizi sertifikalandırma eğitimleri, Eğitim Merkezlerinde görev alacak İlkyardım Eğitmenleri tarafından verilecektir. Açılacak İlkyardım Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personelimize " İlkyardım Sertifikası" düzenlenecektir.

İlkyardım Eğitim Merkezlerinin faaliyete geçmesiyle, maden işkolundan sonra en ağır çalışma koşullarına sahip Kuruluşumuz personelinden yaklaşık 2000 kişinin İlkyardım Eğitimi alması hedeflenmektedir.

Kuruluşumuz, kendi imkanlarını kullanması sonucu bu eğitimlerden maddi tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca bu Eğitim Merkezlerinin artan kapasitelerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin de istifade etmesi planlanmaktadır.

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİNE KATILAN PERSONELİMİZ

İŞYERİ

PERSONELİN ADI

1.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Zeynep GÜRIŞIK
Dr. H.Nermin YILMAZ
2.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Kadir ATLI
Dr. Naci ÇEŞTEPE
Dr. Ergün BAYDAN
3.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Rıfkı ÖNDER
Dr. Cengiz UZUNCAN
4.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ezel ÇİNİ
Dr. Emrullah GENÇ
5.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Şefik DURGUN
Dr. Ramazan POKERCE
6.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mesut DURMAZ
Dr. Bekir ÇAKIR
7.BÖLGE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ayşe GÜL BİLEN
Dr. Gürbüz ALKIŞ

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014