Kurumsal Haberler > FAAL PERSONEL İÇİN 28 EMİR YAYINLANDI
27.05.2010

FAAL PERSONEL İÇİN 28 EMİR

 

Genel Müdürümüz Süleyman Karaman, faal personelden gelen taleplerin çözümüne ilişkin  çalışmaları başlattı.

Geçtiğimiz aylarda, faal personelin sorunlarıyla ilgili olarak danışman ve müşavirlerden oluşan ‘Danışmanlar Kurulu’ oluşturulmuştu.

Bu görevlendirme gereği olarak Danışmanlar Kurulu, ilgili meslek kuruluşları ile bir dizi görüşme yaparak sorunları dinlemiş, görüş ve önerileri toplamıştı.

Kurul daha sonra meslek kuruluşları tarafından dile getirilen sorunları incelemeye almış ve sonuçların ilk etabını Genel Müdürümüze iletmişti.

Son olarak, Genel Müdürümüz bu talepleri emir haline getirerek geçtiğimiz hafta, internet aracılığı ile Görev Yönetim Sistemi’nde yayınladı.

Yayınlanan emir şöyleydi:

 

“ Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Adnan Ekinci Başkanlığında, Genel Müdürlük Makamına Bağlı Danışman ve Müşavirlerden Hamdi Arslan, Mustafa Albayrak, Mustafa Akdemir, Kadriye Keskin, Necati Gafa, Nusret Ulusoy, İhsan Ağaç ve Durmuş Ali Kılıç’tan oluşan ‘Danışmanlar Kurulu’, TCDD içinde yer alan mesleki kuruluşlarla bir dizi toplantılar yapmış olup, personelle ilgili sorunlar ele alınarak görüş ve temennilerde bulunulmuştur.

Toplantılarda talep edilen ve aşağıda belirtilen konular, ilgili Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerince bizzat ve yakından takip edilecektir.

Bu emir kapsamında yapılan işler ve gelişmeler emirdeki görevliler tarafından konu başlıklarıyla haftalık olarak görev yönetim sistemde belirtilecektir.

Gelişmeler ve girilen kayıtlar, aşağıda parantez içlerinde yer alan Danışman ve Müşavirler tarafından ayrıca takip edilecektir.

 

1. GRUBU DEĞİŞEN PERSONEL: Sağlık sorunları nedeni ile grubu değişen personelin odacı ve dağıtıcı yapılmaması, tecrübesiyle alakalı bir işte değerlendirilmesi (Personel Dairesi/Necati Gafa)

2. VEKALET HARCIRAHI: Trafik Kontrolörleri, Kontrolör unvanı olmasına rağmen, vekaletlerde kontrolör harcırahı alamıyorlar, bunun düzeltilmesi (Mali İşler Dairesi/Nusret Ulusoy)

3. EĞİTİM: Trafik Kontrolörlerine teknolojik gelişmelere uygun eğitim verilmesi (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir - Eğitim Dairesi/Durmuş Ali Kılıç)

4. ÇALIŞMA SAATLERİ: Tren Teşkil Memurlarında, 12 saat çalışma 24 saat dinlenme usulüne riayet edilmesi (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir)

5. MANEVRAYA NEZARET: Ara istasyonlardaki manevra sırasında diğer görevlilerin, bu konudaki emirlere uymayarak Tren Teşkil Memurlarına nezaret etmedikleri, vagon kesip bağlama sırasında yalnız bırakıldıkları tespit edilmiştir. Bu uygulamanın terk edilerek ilgili emire uyulması (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir)

6. KIYAFET HAK EDİŞLERİ: Özellikle 3.Bölge Müdürlüğünde çalışan, genelde ise birçok Tren Teşkil Memurunun tulum kıyafeti dışında diğer kıyafet hak edişlerini alamadığından, aksaklığın acilen giderilmesi (Malzeme Dairesi/Mustafa Albayrak)

7. DİNLENME ODALARI: Tren Teşkil Memurları dinlenme odalarının ihtiyaca cevap verecek şekilde, genel sağlık şartlarına uygun olarak bakımlarının yapılması (Emlak ve İnşaat Dairesi/Hamdi Arslan)

8. HAREKET MEMURU ODALARI: Özellikle yolcusu yoğun garlarda, Nöbetçi Hareket Memurlarının meşgul edilmemeleri ve  güvenlik gerekçesiyle ‘Hareket Memuru Odaları’nın, binaların iç kısmına alınması (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir – Emlak ve İnşaat Dairesi/Hamdi Arslan)

9. TAKVİM: Mevcut dağıtılan gemici takvimi yerine, yapraklarında demiryolu ile ilgili teknik, mevzuat yada genel bilgiler olan (365) yapraklı takvim hazırlanarak istasyonlara dağıtılması (BYHM/Mustafa Akdemir)

10. MEKANİZE ARAÇ TALİMATNAMESİ: Demiryolu ve karayolunda hizmet verebilen mekanize araçların, seyrüseferine dair bir talimatnamenin hazırlanması (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir)

11.LOJMAN TAHSİSİ: Kısım şeflerine lojman verilirken, diğer personel gibi puanlamaya tabi tutulduğundan, 24 saat göreve hazır olması gerektiği hususu göz önünde bulundurularak, lojman tahsisinde bu durumun dikkate alınması  (Personel Dairesi/Necati Gafa)

12.  KONDOKTÖR- İlgili emirlerde, en az iki yolcu vagonuna bir kondüktör verilmesi belirtildiği halde, daha fazla vagon söz konusu olduğunda üst sınırın da belirlenmesi, (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir)

13.  TREN KONTROLÖRLÜĞÜ - Tren denetimlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, ‘Tren Kontrolör’ü unvanı adı altında personel görevlendirilmesi, (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir- Personel Dairesi/Necati Gafa)

14.  GİŞELERİN MODERNİZASYONU- Banliyö hatlarında çalışan gişe memurlarının,  görev yerlerinin personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde (prefabrik WC, lavabo yapılması vb). düzenlenmesi, (Emlak ve İnşaat Dairesi/Hamdi Arslan-Yolcu Dairesi/Kadriye Keskin)

15.  DUVAR SAATİ- Saati bulunmayan banliyö istasyonlarında bu eksikliğin giderilmesi (Yolcu Dairesi/Kadriye Keskin)

16.  KASA TAZMİNATI- Gişede çalışan memurların, kasa açıklarının personelden tahsil edilmesi nedeniyle, ‘kasa tazminatı’ verilmesi hususu, (Mali İşler Dairesi/Nusret Ulusoy- Yolcu Dairesi/Kadriye Keskin)

17.  SAHTE PARA CİHAZI- Sirkülasyonun yoğun olduğu gişelere sahte para tespit cihazı alınması, (Yolcu Dairesi/Kadriye Keskin)

18.  HABERLEŞME CİHAZLARI - Telsizlerin sayı ve teknik olarak kapasitelerinin arttırılması (Tesisler Dairesi/Mustafa Akdemir)

19.  KORUYUCU MALZEME -  Vagon Teknisyenlerine çalışma koşullarına uygun kaliteli elbise ve koruyucu malzemenin verilmesi, (Özellikle tabanı kösele ayakkabı verilmemesi) (Cer Dairesi/İhsan Ağaç)

20.  YEDEK DİZİ -  YHT bağlantılı İstanbul trenlerinin Eskişehir’e geliş ve dönüş saatleri arasında zaman yetersizliğinden dolayı gerekli bakım, onarım ve temizliğin yapılamadığı, bu durumun tehlikeli sonuçlar doğurabileceği (örn. yedekte hazır bir dizi bulundurulması) (Cer Dairesi /İhsan Ağaç- Yolcu Dairesi/Kadriye Keskin)

21.  FİZİKİ ŞARTLAR - İstasyon binalarının fiziki şartlarının, hem iç hizmet ofislerinin hem de trene ulaşılabilirliğinin engelliler için uygun hale getirilmesi (Emlak ve İnşaat Dairesi/Hamdi Arslan)

22.  ENGELLİ PERSONEL ALIMI - Emekli olan engelli personel yerine yine engelli personel alınması (Personel Dairesi/Necati Gafa)

23.  KAPI EŞİKLERİ - Genel Müdürlük binamızın tüm WC girişlerindeki kapı eşikleri çok yüksek olup düzleştirilmesi, her kata en az bir adet klozet konulması (Personel Dairesi/Necati Gafa)

24.  BEHİÇBEY’E ULAŞIM – Behiçbey havzasındaki işyerlerinin tek ulaşım aracı banliyö treni olduğundan, orta perondan geçişlerde yaşanan zorluklarının giderilmesi için Başkentray projesine entegre bir proje çalışmasının yapılması (Demiryolu Yapım Dairesi/Mustafa Albayrak)

25.  ENGELLİLER İÇİN SEMİNER - Arsuz Dinlenme Tesisleri’ndeki seminere engelli işçi personelin de katılmasının sağlanması yada işçi dinlenme tesislerinde de bu tür seminerlerin ortak yapılabilmesi (Eğitim Dairesi/Durmuş Ali Kılıç)

26.  GÜVENLİK HİZMETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ - Haziran/2009 tarihi itibariyle Kamu Kuruluşlarının Koruma Güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili süreç sona ermesine rağmen eski uygulamanın devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik konusunda ve mevcut durum hakkında personelin bilgilendirilmesi (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü/Nusret Ulusoy)

27.  GÜVENLİK GÖREVLİLERİ - Koruma Güvenlik unvanındaki personelin aynı unvanla bürolarda sivil olarak çalıştırılmaması (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü/Nusret Ulusoy)

28.  KREŞ - Kurum kreşlerinin yaz dönemlerinde uzun süreli tatil edilmesinden dolayı personel mağdur olmakta, bu mağduriyetin giderilmesi için DEMOK’la proje oluşturulması (Eğitim Dairesi/Durmuş Ali Kılıç)

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014